Miksi osallistua Blockchain & Bitcoin –konferenssiin Suomessa?

31. toukokuuta 2018
Blockchain tekniikka

Blockchain-tekniikka ei ole vain entistä tehokkaampi tapa sovittaa arvopapereita. Se muuttaa markkinoiden rakenteita ja ehkä jopa Internetin arkkitehtuuria. “- Abigail Johnson.

Olemme todistamassa transformaation aikakautta, jota johtaa blockchain-tekniikka. Tämä tulee muuttamaan alan, kuten Internet teki muutama vuosikymmen sitten. Osa ihmisistä on alkanut tiedostaa uuden teknologian merkityksen, mutta sääntelystä, markkinoiden tehottomuudesta ja tietoisuuden puutteesta johtuvat esteet ovat yhä tiellä. Näiden esteiden siirtäminen on vaikeaa ihmisille, jotka yrittävät hyödyntää muutosta jo sen alkuvaiheessaan.
Blockchain & Bitcoin-konferenssi on loistava tilaisuus oppia suoraan ihmisiltä, jotka pystyvät selittämään parhaiten, miten yritykset voivat käyttää blockchain-tekniikkaa. Kutsutut puhujat keskustelevat teknologian todellisista käyttötavoista, sen menestyksekkäästä navigoinnista ICO:jen maailmassa, blockchain-tekniikan käytöstä pankki- ja rahoitusalalla sekä sen sääntelystä.

Uusien toimialojen säädökset asetetaan vähitellen, joten näiden trendien ajoissa löytäminen on suuri etu. Konferenssissa tulee olemaan puhujia arvostetuista organisaatioista, jotka ovat aktiivisesti mukana lainsäädäntöprosesseissa. Näiltä ammattilaisilta oppiminen on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä oikeita päätöksiä liiketoiminnan kehittämisen alkuvaiheessa. Tietämys sääntelyn kehityksestä on ensiarvoisen tärkeää liiketoimintapäätösten tekemisessä. Jopa kaikkein innovatiivisimmat ideat eivät aina pysty käynnistymään menestyksekkäästi, jos oikeudellista ympäristöä ei oteta huomioon.

Konferenssi on osa kansainvälistä sarjaa, johon kuuluu useita kaupunkeja ympäri maailmaa. Tämän ansiosta esillä olevat puhujat tulevat eri maista ja pystyvät antamaan erilaisia näkemyksiä asiasta. Tällaisessa ympäristössä verkottuminen voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia, jotka mahdollistavat henkisten voimavarojen yhdistämisen eri maista, uusien ja hämmästyttävien hankkeiden luomiseksi. Koska blockchain on suhteellisen uusi tekniikka, ei ole paljoa ihmisiä, jotka pystyvät käyttämään todellisia valmiuksiaan liiketoiminnassa. Mahdollisuus tällaisten ihmisten kohtaamiseen yhdessä paikassa on ainutlaatuinen tilaisuus hankkia yhteyksiä, jotka voivat johtaa mielenkiintoisiin projekteihin.