Vastuullinen pelaaminen

Rahapelaaminen on tarkoitettu harrastukseksi, joka tarjoaa pelaajalle hyvän mielen. Pelaajan pitäessä järjen mukana pelaamisessa, se tarjoaa mahdollisuuden paeta hetkeksi arjesta viihteen pariin. Voittamisen mahdollisuus tuo mukavana lisänä myös pienen jännityksen.

Toisinaan pelaamisesta voi tulla pakonomaista ja se aiheuttaa ongelmia elämän kaikilla osa-alueilla. Pahimmillaan pelaaminen hallitsee kaikella tavalla pelaajan arkea sekä aiheuttaa suurta harmia talouteen. Tällöin pelaaminen ei ole enää viihdyttävää, vaan siitä voi tulla ahdistavaa. Meidän jokaisen on hyvä muistaa pitää pelaaminen järkevissä rajoissa – pelaamisen ei tule olla elämän päätarkoitus.

Useimmat nettikasinot tukevat vastuullista pelaamista. Jos syystä tai toisesta pelaamisesta on tullut ongelma elämässä, löytyy sivustoilta toimintoja tukemaan ongelmien hoitamista. Näitä pelaamista rajoittavia toimintoja kannattaa opetella hyödyntämään, sillä voit näin ehkäistä helposti sitä, ettei pelaamisesta tule ongelmaa.

edut / haitat
Uhkapelien edut Uhkapelaamisen haitat
 • Parhaimmillaan rahapelaaminen tarjoaa viihdettä ja jännitystä.
 • Pelaaminen on mukava ajanviete.
 • Voitot tuovat mukavaa pientä luksusta arkeen.
 • Pelaamisessa on aina riski riippuvuudesta, joten siihen täytyy kiinnittää huomiota ja muistaa pelata maltilla.

Mikä on peliriippuvuus?

Ongelmapelaaminen: Pelaaminen on muuttunut ongelmapelaamiseksi, kun se ottaa yhä enemmän aikaa päivästä ja vaikuttaa kielteisesti taloudelliseen tilanteeseen. Pelaajan asettamat aika- ja panosrajat ylittyvät yhä useammin, eikä pelaaminen ole enää omassa hallinnassa.

Ongelmapelaaminen on todella joustava käsite ja se koskee erilailla jokaista yksilöä. Hyvin usein pelaajalla on pelaamisen motiivina voittaa häviämänsä rahat takaisin, ja tämän takia pelibudjetti ylittyy suhteessa omaan taloudelliseen tilanteeseen.

Tämä aiheuttaa pelaajalle ongelmia arkeen, mutta se ei ole vielä addiktion kaltaista. Pelaaja myös itse tiedostaa sen, ettei pelaaminen ole enää oman kontrollin alla. Tällöinkin pelaamiseen täytyy kuitenkin puuttua.

Pakonomainen pelaaminen: Pakonomainen pelaaminen vaikuttaa kaikkein eniten pelaajan elämään ja sen osa-alueisiin. Pelaaja ei pysty pitämään pelaamista kontrollissa millään tavalla, ja seurauksista huolimatta pelaamista jatketaan.

Pelaamisesta on tullut pakonomainen riippuvuus, joka vaikuttaa elämään samalla tavalla kuin esimerkiksi alkoholiriippuvuus. Hyvin usein pelaaja ajautuu tähän tilanteeseen stressaavan elämäntilanteen tai jonkun muun suuren muutoksen vuoksi. Pelaaja pyrkii hillitsemään avuttomuuden tunnetta kontrolloimattomalla pelaamisella.

Pelaajalle koituvat haitat ovat todella suuria, sillä pelaamista jatketaan, vaikkei siihen olisi taloudellisesti enää mahdollisuutta. Myös sosiaaliset suhteet voivat kärsiä tällaisen peliongelman myötä. Tämän tyyppisestä ongelmapelaamisesta on lähes mahdoton päästä eroon ilman ammattilaisen apua.

Patologinen pelaaminen / kausittainen pelaaminen: Tällaista pelaamista tarkoittava häiriö käsittää usein toistuvia pelaajan elämää hallitsevia rahapelijaksoja. Yleensä pelaaja pystyy pitämään pelaamisen viihtymisen rajoissa, mutta aika ajoin tai tiettyinä ajanjaksoina pelaamista on vaikea pitää hallinnassa.

Pelaaja saattaa ensin olla pelaamatta viikkoja tai kuukausia, kunnes sitten taas ratkeaa pelaamaan. Tällöin pelaaja ei kykene pitämään pelaamista omassa kontrollissaan. Seurauksena on niin lieviä kuin pidempiaikaisiakin ongelmia.

Tällainen pelaaminen on hyvin samantyyppistä kuin alkoholisti, joka ratkeaa ryyppyputkeen tauon jälkeen. Pelaaminen on hyvin pakonomaista, eikä pelaaja sinä hetkenä pysty hallitsemaan sitä.

Peliriippuvuuden merkit 

Peliriippuvuus aiheuttaa ihmisessä vaihtelevia mielialoja ja pakonomaista tarvetta pelaamiseen. Sietokyky ja henkinen riippuvuus pelaamiseen kasvaa, minkä johdosta syrjäytyminen sosiaalisesta elämästä vauhdittuu – pelaamisesta tulee koko elämä. Sen lisäksi uniongelmat vaivaavat ja pelaaja kokee oman talouden ja elämän hallinnan vaikeaksi. Peliriippuvuuden merkkejä on monia. Löydät yhdeksän esimerkkiä peliriippuvuuden oireista listattuna alta.

 • Peliriippuvaisella on käyttäytymis- ja hillitsemisoireita. Pelatessa ja sen ulkopuolella  pelaajan on vaikea hillitä hyviä ja huonoja tunteitaan.
 • Ajatukset ovat koko ajan pelaamisessa, ja edellisen pelin loputtua pelaajalla on tarve pakonomaisesti palata takaisin pelaamaan.
 • Ajantaju katoaa. Pelaaja viettää yhä pidempiä aikoja pelaamisen parissa ja lopettaminen tuntuu haastavalta.
 • Pelaajan henki ja elämä pyörii yhä enemmän pelaamisen ympärillä.
 • Ongelmapelaaja ei kykene pitämään yllä sosiaalisia suhteita. Pelaamisen tai siitä johtuneen väsymyksen takia töihin meno voi jäädä välistä eikä ystäviä ole aikaa tavata.
 • Päivärytmi on sekaisin eikä pelaaja saa riittävää unta. Tämä johtaa myös muihin terveydellisiin ongelmiin ajan myötä.
 • Pakonomaisen tarpeen takia pelaaminen jatkuu siitä huolimatta, että pelibudjetti on ylitetty. Tästä johtuen ongelmapelaaja voi lainata rahaa lähipiiristään rahoittaakseen pelaamista, vaikkei pysty välttämättä maksamaan lainoja takaisin.
 • Ongelmapelaaja yrittää peittää ongelmaansa valehtelemalla. Pelaamisesta rehellisesti keskusteleminen tuntuu haastavalta.
 • Joissain tapauksissa peliriippuvuudesta yritetään päästä eroon esimerkiksi tiukoilla peliestoilla tai lupauksilla lopettamisesta. Nämä eivät aina kuitenkaan onnistu.

Vastuuvapauslauseke: Pelaamisen ollessa ongelmallista pelaajan tulee muistaa, ettei diagnoosia peliriippuvuudesta voi tehdä itse. Tällaisessa tilanteessa tulee aina ottaa yhteyttä alan ammattilaisiin ja heidän tulee tehdä arvio siitä, minkälainen pelaajan terveydentila ja suhde pelaamiseen sillä hetkellä on. Mikäli oma pelaaminen arveluttaa, käännythän ajoissa rohkeasti ammattilaisen puoleen.

Mikä aiheuttaa ludomaniaa eli peliriippuvuutta?

Kukaan ei suoranaisesti tiedä varsinaista syytä siihen, mikä peliriippuvuuden aiheuttaa. Yleisesti ottaen peliriippuvuuteen johtaa monien asioiden summa. Näihin syihin on voitu liittää biologisten syiden lisäksi esimerkiksi mielenterveydelliset asia ja erilaiset elämäntilanteet. Merkitystä on myös sillä, minkä ikäisenä pelaaminen aloitetaan ja kuinka isoja ensimmäiset voitot ovat.

 1. Biologiset tekijät

  Peliriippuvuuden perinnöllisyyttä koskevia tutkimuksia ei ole tehty kovin paljon, mutta voidaan kuitenkin todeta, että peliriippuvuus ja ongelmapelaaminen on osittain periytyvää. Yhtenä tärkeimmistä syistä pakonomaiseen pelaamiseen voidaan pitää biologisia syitä.

  Tutkimusten mukaan jotkut ihmiset ovat geeniensä takia riskialttiimpia sille, että heille voi kehittyä riippuvuushäiriöitä. Yksistään geneettisillä syillä ei kuitenkaan voida selittää ongelmapelaamista. Peliriippuvaisuus on samanlainen kuin mikä tahansa muu asia, joka aiheuttaa riippuvuutta. Riippuvuuksille geneettisesti riskialttiit ihmiset voivat yhtä lailla saada riippuvuuden muihin asioihin, joten geenejä ei voida suoraan syyttää rahapeliongelmasta.

  Erilaisista riippuvuuksista kärsivillä ihmisillä on suuri riski ajautua ongelmiin myös pelaamisen kanssa. Voitoista pelaaja saa hyvin samanlaisen neurologisen vasteen kuin kokaiiniriippuvainen saa annoksestaan.

 2. Psykologiset tekijät

  Hyvin usein pakonomaisen pelaamisen takaa löytyy syitä pelaajan elämäntilanteesta ja menneisyydestä. Pelaaja ei kykene enää hallitsemaan omia tunteitaan ja mielen valtaa sietämätön avuttomuuden tunne. Tämä ajaa pelaajan ahdistavaan tilaan ja hyvin usein tunteita pyritään tukahduttamaan pakonomaisella käyttäytymisellä jotain asiaa kohtaan.

  Pelaaja pyrkii unohtamaan omat ongelmat ja tunteensa pelaamisen avulla. Aluksi pelaaminen tarjoaakin pelaajalle jännitystä ja pienesti lievittää ahdistuneisuutta. Peliriippuvuuden mennessä pahemmaksi pelaaja kokee voimakasta pahoinvointia myös pelaamisen aikana.

  Jos jostain syystä pelaaja ei pääse pelaamaan, hän voi kokea vieroitusoireita. Tämä kaikki vaikuttaa todella voimakkaasti pelaajan arkeen. Fyysiset ja psyykkiset oireet voivat näkyä usealla elämän osa-alueella.

 3. Sosiaaliset tekijät

  Valitettavasti peliriippuvainen on suuressa riskissä syrjäytyä yhteiskunnasta. Pahimmassa tapauksessa pelaaja ei kykene pelaamisen takia enää työn tekemiseen, jonka johdosta hän menettää työpaikkansa ja samalla tietyllä tapaa asemansa yhteiskunnassa. 

  Tutkimuksissa on voitu todeta se, että rahapelien ongelmapelaaminen on yleisempää ihmisten keskuudessa, jotka ovat työttömiä tai päihdeongelmaisia. Rahapelaamisen pariin hakeutuvat hyvin monet työttömät toiveena ansaita tällä tavoin elanto. Hyvin usein se johtaa kuitenkin vain suurempiin ongelmiin.

  Pelaamisen muuttuessa pakonomaiseksi riski asunnottomuuteen ja toimeentulo-ongelmiin kasvaa entisestään. Pahimmillaan siitä seuraa loppumaton rikoskierre, josta on aina vain vaikeampi päästä takaisin niin sanottuun normaaliin elämään. Ongelmapelaaminen tuottaa haasteita myös peliongelmaisen läheisille.

 4. Samanaikaiset sairaudet

  Valitettavasti ongelmapelaajien joukossa on paljon pelaajia, joilla on muitakin riippuvuuksia tai mielenterveysongelmia. Hyvin usein peliriippuvuutta käsitellään tilana, joka esiintyy muiden psykiatristen diagnoosien kanssa.

  Valitettavasti ihmisillä, joiden taustalta löytyy aikaisempia mielenterveyden diagnooseja, on suurempi todennäköisyys ongelmaksi ajautuvalle pelaamiselle. Tätä voidaan selittää osittain biologisilla tekijöillä, mutta suurin vaikuttava tekijä on elämän käännekohdat ja kuinka ihminen on pystynyt käsittelemään niitä.

  Työttömyyden jälkeen toiseksi yleisin syy peliriippuvuuden aiheuttajana on erilaiset riippuvuudet. Ihmisellä oleva päihde- tai mielenterveysongelma nostaa riskiä siihen, että hän lyöttäytyy rahapelaamisen pariin. Näissä tapauksissa hyvin usein pelaamisesta tulee ongelmallista, eikä sitä pystytä pitämään järkevissä rajoissa.

Rahapelaamisen kielteiset vaikutukset

Rahapelaaminen on pelaajien tavoitettavissa helposti ja nopeasti, joten tämä tuo mukanaan myös kielteisiä vaikutuksia.

Terveysongelmat

Hyvin usein pelaaminen on jatkoa pelaajan aikaisemmille mielenterveysongelmille tai riippuvuuksille. Pelaamisen muuttuessa ongelmalliseksi se vaikuttaa myös pelaajan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. 

Pelaaminen hallitsee kaikkia pelaajan ajatuksia ja tekemisiä, eikä siitä pääse eroon vaikka haluaisi. Pelaamisen lopettaessa pelaaja voi kokea vieroitusoireita.

Elämän pyöriessä pelaamisen ympärillä ihmisen perustoiminnot, kuten ravinto, nesteytys ja uni, voivat unohtua. Kun ihminen ei saa tarpeeksi liikuntaa ja ravintoa, ihminen altistuu lisäongelmille terveytensä kanssa.

Ihmissuhteet

Ongelmapelaaminen vie pikkuhiljaa mukanaan myös ihmissuhteet. Pelaaja ei enää halua tavata perhettä ja ystäviään, sillä pelaaminen saattaa mennä tapaamisten edelle. Toisinaan läheisten kohtaaminen voi tuntua ahdistavalta – erityisesti silloin, jos he tietävät ongelmasta. Tämä johtaa siihen, että pelaaja eristäytyy.

Perhe ja ystävät eivät enää pidä yhteyttä peliongelmaiseen, kun heidän varoituksiaan ei kuulla ja tuntevat olonsa tarpeettomaksi. Myös pelaajan mahdolliset lainat voivat hiertää ihmissuhteita. Tilanne voi ajautua siihen, että pelaaja on yksin omien ongelmiensa kanssa.

Taloudelliset ongelmat

Pikkuhiljaa tilanne menee siihen, että pelaajan on täysin mahdoton hallita omaa talouttaan. Pelaaminen kuitenkin jatkuu normaaliin tapaan ja siihen on löydyttävä varat. Ensin jätetään laskut ja vuokrat maksamatta, mikä johtaa siihen, etteivät rahat riitä elämiseen ja muita keinoja joutuu käyttämään rahan hankkimiseksi.

Pelaamisen ollessa pakonomaista varat löydetään tavalla tai toisella. Ensin käytetään kaikki mahdolliset lainatavat ja luottotietojen mentyä pelaajat saattavat turvautua laittomin keinoin varojen hankkimiseen, kuten varastamiseen. Tällä kaikella pelaaja tekee suurta harmia elämäänsä pitkälle tulevaisuuteen.

Sosiaaliset ongelmat

Peliriippuvuus johtaa elämän pikkuhiljaa siihen pisteeseen, ettei sijaa ole muulle kuin pelaamiselle ja varojen hankkimiseen. Jos tämä johtaa opiskelupaikan tai työpaikan menettämiseen, elämältä menee iso turva alta.

Mahdollisesta masennuksesta tulee syvempää ja pelaaja on aina vain suuremmissa ongelmissa. Peliriippuvainen syrjäytyy pikkuhiljaa siitä, mitä ajattelemme normaalina elämänä.

Elämää on vaikea pitää hallinnassa kaikkien pelaamisen tuomien ongelmien takia. Lopputuloksena on se, että pelaaja jää niin sosiaalisen elämän kuin yhteiskunnan ulkopuolelle.

Onko peliriippuvuus yleinen ongelma?

Suomalaiset rakastavat rahapelaamista. Hieman yli puolet koko Suomen väestöstä pelaa rahapelejä ainakin jossain määrin. Suuressa suosiossa ovat kolikkopelit, lotto, jokeri ja raaputusarvat.

Valitettavasti ongelmapelaaminen on suhteellisen suurta Suomessa. Noin 3 % pelaajista kärsii ainakin jonkin asteisesta peliriippuvuudesta. Pääasiassa ongelmapelaajia ovat miehet, jotka ovat aloittaneet pelaamisen nuoruudessa tai nuorella aikuisiällä. Kolmasosa ongelmapelaajista on naisia ja he yleensä ovat aloittaneet pelaamisen myöhemmällä iällä.

 • Suomessa on noin 3 % pelaajia, jotka kärsivät jonkin asteisesta peliriippuvuudesta 2019 kerätyn väestöaineiston perusteella.
 • Ongelmapelaaminen on yleisempää kuin vaikea peliriippuvuus.

Noin 11 prosenttia suomalaisista pelaajista pelaa riskirajalla. Riskiryhmässä olevien määrä on laskenut viime vuosina niin naisten kuin miesten keskuudessa. Riski peliriippuvuuteen kasvaa sitä myötä, mitä enemmän pelaaja pelaa. Mitä useammin ja useampia pelejä pelataan tai mitä enemmän rahaa pelaamiseen käytetään, sitä suurempi ongelmapelaamisen riski on.

Pakonomainen pelaaminen aiheuttaa suurta vahinkoa pelaajalle. Suomessa vaikeiden peliriippuvaisten osuus on noin 1,4 % kaikista rahapelaajista. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 52 000 suomalaista taistelee peliongelmien kanssa. Eniten ongelmapelaajia löytyy nuorista aikuisista, jotka ovat 18–24-vuotiaita.

 • Erittäin vakavista peliongelmista kärsii noin 1,4 % kaikista rahapelaajista.
 • 11 prosenttia suomalaisista pelaa riskirajalla. Kiinnittämällä huomiota omaan pelaamiseen voidaan estää peliongelman muodostuminen.

Rahapeliongelma on yleisempi niillä pelaajilla, jotka pelaavat vain netissä, pelaavat vähintään neljää eri rahapelityyppiä tai käyttävät pelaamiseen viikossa 21 euroa tai enemmän. Omaa pelaamista tarkastellessa kannattaa kiinnittää huomiota näihin riskitekijöihin.

Kuinka päästä peliriippuvuudesta eroon?

Peliongelman ylittämiseen tarvitaan usein ammattilaisen apua. Tärkein tekijä on kuitenkin pelaajan mielessä: tahto parantua. Sellaista pelaajaa, joka ei aidosti halua parantua, on vaikea pelastaa peliongelmatilanteesta.

Hyväksy ongelma ja pyydä apua

Hyvin usein peliriippuvainen yrittää tukahduttaa omat tunteensa pelaamisella. Jos pelaaminen on täysin hallitsematonta, tulee ensisijaisesti kääntyä ammattiavun puoleen. Se on usein ainut ja oikea paikka avun saamiselle.

Pelaajan tulee kohdata omat tunteensa ja löytää jokin muu keino niiden purkamiseen. Omaa pelaamista kannattaa pysähtyä miettimään, jos se tekee olon ahdistuneeksi ja huonovointiseksi.

Aseta uudet tavoitteet ja rakenna uusi arki

Peliriippuvaiselle ei yleensä toimi se, että joka pelin jälkeen tekee päätöksen viimeisestä pelistä. Helpompaa on saavuttaa tavoitteita sillä, että päättää lopettaa pelaamisen tänään tai tällä viikolla. Tätä tukemaan pelaaja voi pitää kirjaa siitä, mitä pelaamattomuus on aiheuttanut.

Vieroitusoireiden helpottamiseksi pelaaja voi tehdä itsensä kiireiseksi muilla asioilla, jolloin aikaa kiusauksille ei jää. Pitkään jatkunut ongelmapelaaminen on kuitenkin vaikea lopettaa kerrasta ja saattaa vaatia monia yrityksiä. Repsahduksesta huolimatta peliriippuvuudesta voi päästä eroon!

Ota apua vastaan!

Ystävät ja perhe ovat saattaneet kaikota etenkin pitkän peliriippuvuuden aikana. Siitä huolimatta he ovat yleensä valmiita auttamaan ja tukemaan peliongelmasta eroon pääsemiseksi.

Tämän lisäksi peliriippuvaisen kannattaa hakea apua ammattilaisilta tai liittyä vertaistukiryhmään. Pelaajille on tarjolla todella monenlaisia palveluja koskien niin velka-asioita, peliriippuvuutta kuin vaikka parisuhdetta. Näistä kaikista kannattaa ottaa hyötyä, sillä ne nopeuttavat ongelmasta eroon pääsyä.

Kuinka auttaa peliriippuvaista?

Ongelmapelaamisesta ei kärsi ainoastaan pelaaja itse, vaan se koskettaa myös ihmisiä hänen ympärillään. Toisinaan lähellä olevat ihmiset eivät edes huomaa, että omalla toiminnallaan tukevat peliongelmaista jatkamaan pelaamista. Tätä edesauttavat se, että antaa rahaa, pelastaa pulasta ja on mukana piilottamassa ongelmaa.

 1. Hanki itselle apua!

  Joskus voi käydä niin, että peliriippuvaisen läheiset ovat myös avun tarpeessa. Ensin apua tulee hankkia itselle. Asiasta tulee puhua itselle luotetun henkilön tai ammattilaisen kanssa.

 2. Ota vastuu taloudesta täysin itselle

  Lähiomaisen asuessa samassa taloudessa peliriippuvaisen kanssa tulee raha-asiat saada järjestykseen ensin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei mitään raha-asioita jätetä peliriippuvaisen hoidettavaksi, vaan ne tulee läheisen hoitaa itse. 

 3. Hanki apua peliriippuvaiselle

  Kun läheinen kokee itse saaneensa apua, on vuorossa avun hankkiminen peliriippuvaiselle. Muutos tulee ottamaan paljon aikaa ja voimavaroja, mutta useiden yritysten jälkeen on odotettavissa onnistuminen.

 4. Älä lannista tai pelasta peliriippuvaista

  Etenkin vuosien pelaaminen on vienyt mukanaan kaiken luottamuksen ja ymmärryksen peliriippuvaista kohtaan. Tulee kuitenkin muistaa nähdä ongelman kanssa taistelevan hyvätkin puolet.

  Tämän lisäksi läheisen tulee muistaa ettei missään tapauksessa toimi enää velkojen maksamisessa tai ole lainaamassa rahaa pelaamiseen.

Pelaajan läheisen on hyvä lähteä liikenteeseen näillä vinkeillä. Jokainen pelaaja on yksilöllinen ja taustalta löytyy hyvin erilaiset syyt ja ongelmat. Kuten aiemmin jo mainittu, peliriippuvuuteen on johtanut yleensä taustalla olevat mielenterveysongelmat.

Läheinen ei voi ottaa vastuuta toipumisesta, hän voi ainoastaan ohjata pelaajaa ottamaan vastuuta omista tekemisistään ja päätöksistään. Parantuminen voi alkaa vain siinä tapauksessa, että pelaaja sitä itse haluaa.

On todella normaalia, että läheinen haluaa auttaa ja pitää tärkeän ihmisen puolia vaikeassa tilanteessa. Peliriippuvuuden kanssa tämä toiminta valitettavasti johtaa vain huonoihin seurauksiin. Tilaisuus tuntuu pelaajasta liian houkuttelevalta ja saa usein kokeilemaan vielä kerran, josko jättipotti osuisi kohdalle.

Tämän takia pelaajan tulee itse vastata tekemisistään. Kun pelaaja joutuu itse vastaamaan aiheuttamistaan ongelmista ja lainoista eikä pysty salaamaan pelaamista, hän voi herätä todellisuuteen. Jossain vaiheessa seinä tulee vastaan, eikä varallisuutta pelaamiseen löydy enää mistään.

Valitettavasti kukaan toinen ihminen ei voi pakottaa pelaajaa muutokseen ilman tämän omaa suostumusta. Toisinaan voi olla tuskallista katsoa vierestä, kun toinen tekee todella vääriä ratkaisuja elämässään. Läheisen tulee itse määritellä se, kuinka voi ja haluaa olla tukena.

 • Läheisen tulee tukea peliriippuvaista uskomaan muutokseen, mutta pelaajan tulee antaa itse kantaa vastuu ja seuraukset tekemisistään.
 • Pelaajalle voi antaa uskoa siitä, että elämä ilman pelaamista on mahdollista. Päätös lopettamisesta on tultava pelaajalta itseltään.
 • Ei ole tarkoituksen mukaista, että myös läheinen uupuu ja väsyy.

Läheisen tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, mikä on auttamisen ja puolesta tekemisen ero. Turhautumisesta huolimatta on ensisijaisen tärkeää, että peliriippuvainen on tietoinen siitä, että häntä tuetaan ja halutaan auttaa eroon ongelmapelaamisesta.

Peliriippuvaiselle vedetyt rajat tulee olla tiukat ja niistä ei tule lipsua. Läheisestä se saattaa tuntua toisinaan todella vaikealta, mutta se on parasta mitä siinä tilanteessa voi tehdä. Huolimatta siitä kuinka pahalta se tuntuu, niin se on peliriippuvaisen parhaaksi.

Kuinka välttää peliongelmasta koitunut itsetuhoisuus

Joissakin tilanteissa peliriippuvainen voi tuntea olonsa täysin epätoivoiseksi pelaamisen aiheuttamien ongelmien takia. Tämä voi saada aikaan täydellisen ahdingon niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Ahdistuksen tunne saattaa johtaa peliriippuvaisen itsetuhoisuuteen.

Samanlaisen järkytyksen ja kriisin voi kokea myös pelaajan lähimmäinen, kun hän tiedostaa sen, mihin pelaaminen on ajautunut. Yleensä läheisen turvallisuuden tunne järkkyy ja arki saa täyskäänteen.

Suomessa Peluuri tarjoaa kiireellistä apua tällaisessa tilanteessa oleville. Maanantaista perjantaihin kello 12–18 välillä on puhelimen välityksellä tarjolla ilmaista, vilpitöntä ja välitöntä apua numerossa 0800 100 101. Muina aikoina pelaaja voi soittaa suuressa hädässä hätäpäivystysnumeroon 112.

Vaihtoehdot rahapelaamiseen

Pelaamisen muuttuessa ongelmalliseksi on pelaajan hyvä pysähtyä ja miettiä uusia harrastuksia itselleen. Pelaajille on tarjolla monia harrastusvaihtoehtoja, jotka tarjoavat viihdettä ongelmapelaamisen tilalle.

Rahapelaaminen vs. yksilöurheilu

Rahapelaaminen tarjoaa parhaillaan pelaajalle jännitystä ja hauskuutta elämään. Sellaisessa tilanteessa, kun siitä koituu elämään vaan harmia, kannattaa miettiä tilalle muita vaihtoehtoja. Nykyään ihmisille on tarjolla todella laaja valikoima erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Urheilu monessa muodossa tarjoaa hyvin samanlaisia tunteita rahapelaamisen kanssa. Jos pelaaja kaipaa elämäänsä jännitystä, niin silloin voi valita esimerkiksi kiipeilyn harrastukseksi.

Monista kaupungeista löytyy monipuolisesti paikkoja harjoitteluun. Sen lisäksi, että pelaaja saa takuuvarmaa jännitystä elämäänsä, on liikunnalla myös positiiviset vaikutukset omaan terveyteen.

Rahapelaaminen vs. joukkueurheilu

Voittamisen tunne on yksi niistä tunteista, joka vie ihmistä rahapelaamisen pariin. Samanlaisen tuntemuksen pelaaja voi myös saada joukkueurheilusta. Joka kaupungista löytyy harrastusporukoita, joiden mukaan mahtuu aina uusia pelaajia.

Helpointa on löytää harrastajia esimerkiksi sählyn, jalkapallon ja jääkiekon parissa. Leikkimielinen kisaaminen antaa terveellä tavalla voittamisen tunteen pelaajalle. Samalla on mahdollisuus löytää uusia ystäviä sekä parantaa fyysistä terveyttä.

Rahapelaaminen vs. retkeily

Toisinaan peliriippuvainen ei kaipaa sen suurempaa jännitystä elämään. Rahapelaaminen on tarjonnut pelaajalle mahdollisuuden paeta sitä, missä todellisuudessa hän elää. Se on pitänyt pelaajan kiireisenä, eikä jättänyt aikaa juuri tämän hetken näkemiseen.

Tällaisessa tapauksessa pelaajalle sopii täydellisesti luonnossa retkeily. Olemme siinä onnekkaassa asemassa, että Suomen luonto tarjoaa mahdollisuuksia kaikille riippumatta missä asuu. Yleensä lyhyenkin matkan päästä löytyy paikkoja ulkoiluun ja retkeilyyn.

Raitis ilma ja kävely tekevät hyvää omille tukahdetuille ajatuksille. Tämän harrastuksen aloittaneet voivat huomata muutoksen omassa elämässään hyvin pian.

Rahapelaaminen vs. luovat harrastukset

Pelaamisen lopetettua elämään voi jäädä paljon tyhjää aikaa. Aikaisemmin pelaajan aika on kulunut pelien pelaamiseen ja varojen hankkimiseen. Yksi suurimmista haasteista pelaamisen lopetettua onkin se, kuinka hyödyntää se aika, joka on nyt käytettävissä.

Pelaajan kannattaa täyttää nämä tyhjät hetket itselle mieluisan tekemisen parissa. Jokaisella on omat mielenkiinnon kohteensa, joten tämä tekeminen kannattaa valita oman mielenkiinnon mukaan. Tämä voi olla vaikka auton korjaamista, virkkaamista tai maalaamista.

Jos tuntuu ettei itse tiedä mistä aloittaa tekeminen, niin esimerkiksi kansalaisopistolla on tarjolla monenlaisia kursseja.

Rahapelaaminen vs. musiikki

Suurin osa ihmisistä rakastaa musiikkia tavalla tai toisella. Pelaaja voi vaihtaa pelikoneiden pelaamiseen liittyvät äänet ja musiikit omaksi harrastukseksi. Musiikki tarjoaa todella laajan valikoiman harrastusmahdollisuutena.

Musiikin tuominen elämään on todella helppoa, eikä se välttämättä vaadi sen suurempia sijoituksia. Kuuntelun voi aloittaa milloin vain ja missä vain, sekä sen voi kantaa mukanaan minne ikinä meneekin.

Kuuntelemisen lisäksi voi harkita jonkin soittimen soittamista tai laulutuntien ottamista. Tässä tapauksessa omaan arkeen saa mukavaa sisältöä, kun käy viikoittain soittotunneilla ja harjoituksissa.

Molemmat tavat harrastaa musiikkia tarjoavat poikkeuksetta ihmiselle hyvän mielen. Halutessaan voi käydä suosikkiyhtyeiden konserteissa, joka tarjoaa taas aivan eri maailman kuuntelijalle.

Myytit ja tosiasiat peliriippuvuudesta

Myytti:  Rahapelaamisesta tulee ongelma vasta siinä vaiheessa, kun pelaaja on käyttänyt koko omaisuutensa pelaamiseen. Kaikki peliriippuvaiset ovat menettäneet koko omaisuutensa.

Tosiasia: Hyvin usein sellainen ihminen, joka on jäänyt työttömäksi tai on taloudellisissa vaikeuksissa, ajautuu rahapelaamisen pariin. Tämä taas johtaa siihen, että pelaamisesta tulee ongelmallista ja lopulta pakonomaista.

Tätä ei kuitenkaan voida pitää ainoana syynä peliriippuvuuteen. Siihen liittyvät myös monet muut asiat. On täysin mahdollista olla peliriippuvainen ilman valtavia taloudellisia vaikeuksia.

Peliriippuvainen voi olla myös ihminen, joka on pystynyt pitämään taloutensa kunnossa. Tällöin ongelmat liittyvät muihin osa-alueisiin elämässä. Voi olla niin, että pakonomainen pelaaminen vaikuttaa siihen, ettei pelaaja kykene enää työntekoon. Pelaaja ei muista lähteä töihin, koska pelaaminen on kesken. Tästä seuraa pahimmillaan työpaikan menetys.

Tämän lisäksi peliriippuvaisen voi olla vaikeaa pitää ihmissuhteita, arkea tai perushygieniaa yllä.

Myytti: Pelaaminen ei voi olla ongelmallista silloin, kun pelaa vain satunnaisesti. Ihminen joka pelaa vain silloin tällöin ei ole peliongelmainen.

Tosiasia: Tällaisessa tapauksessa ei pelaaminen usein ole vielä ylitsepääsemätön ongelma. Satunnaisesti pelaavilla ei ole yleensä ongelmia pelaamisen kanssa, vaan viihde on motiivi pelaamiselle.

On kuitenkin syytä muistaa, että minkälainen pelityyli tahansa voi koitua ongelmaksi. Esimerkiksi heikossa taloudellisessa tilanteessa elävälle opiskelijalle kerran kuussa vietetty pelihetki voi olla liikaa. Siinä tapauksessa puhutaan ongelmapelaamisesta, jos pelaajan käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa pelatessa rahapelejä. Ongelmaan viittaavat myös merkit hallinnan menettämisestä.

Myytti: Vastuullisilla ihmisillä ei ole peliongelmia.

Tosiasia: Riippuvuus voi kehittyä kenelle tahansa, eikä se ole yhteydessä siihen kuinka ihminen normaalisti käyttäytyy. Rahapelaaminen voi johtaa käytökseen, joka ei ole tekemisissä ihmisen käytökseen normaalissa elämässä. Se on vaiva, joka johtaa täydelliseen kontrollin puutteeseen.

Tässä ei voida yleistää, että vain huonompiosaiset kärsisivät peliongelmasta. Valitettavasti monet riskitekijät voivat johtaa kenet tahansa tähän tilanteeseen. Peliongelma ei ole kenenkään oma valinta, jolloin siitä ei sovi syyttää sairastunutta.

Myytti: Lapsista ja nuorista ei voi tulla peliriippuvaisia. Vain aikuiset voivat kärsiä siitä.

Tosiasia: Erityisesti mobiilipelaaminen on johtanut siihen, että yhä useammin juuri lapset ja nuoret kärsivät peliriippuvuudesta. Samassa perheessä olevat peliriippuvaiset vaikuttavat siihen, että näistä perheenjäsenistä voi tulla peliriippuvaisia myöhemmin heidän elämässään.

Hyvin usein vaikeaan pakonomaiseen pelaamiseen ajautuvat ihmiset, jotka ovat aloittaneet rahapelaamisen nuorella iällä. Nuorilla miehillä riski on paljon isompi kuin naisilla.

Myytti: Peliriippuvaista voi auttaa sillä, että maksaa hänen aiheuttamat velat, sekä tukee häntä taloudellisesti.

Tosiasia: Vaikka läheisten on vaikea olla auttamatta, maksamalla ja korjaamalla peliriippuvaisen jälkiä vain edesauttaa pelaamisen jatkumista. Auttaminen saa pelaajan tuntemaan turvallisuutta ja se rohkaisee pelaamaan aina vain uudelleen. Tämä saa yleensä heidät pelaamaan aina vain isommilla summilla.

Läheisten ei tulisi auttaa peliriippuvaista millään lailla taloudellisesti. Tärkeintä on olla tukemassa pelaamisen lopettamista ja olla läsnä. Pelaajan tulee itse olla vastuussa ottamistaan lainoista, eikä niitä usein kannata ottaa omille harteille.

Auttavat tahot rahapelaamiseen

Peliongelmaiselle on muutamia palveluita, jotka ovat erikoistuneet juurikin peliriippuvaisuuteen. Niitä ovat esimerkiksi alle listatut.

Peluuri

Peluuri toimii osana Peliklinikkaa, joka on peliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus. Peliklinikka on pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen ja valtion yhteishanke.

Pelaaja voi ottaa Peluuriin yhteyttä halutessaan täysin nimettömänä. Peluurissa sinulle vastaa peliongelmiin erikoistunut ammattilainen, joka pyrkii auttamaan avun löytämiseen juuri pelaajan tilanteeseen.

Yhteyttä voi ottaa ilmaiseksi numeroon 0800 100 101. Apua saa ma–pe klo 12–18 välillä.

Peliklinikka

Peliriippuvainen voi saada täältä ammattitaitoista apua ongelmiin rahapelaamisen kanssa. Palvelut ovat maksuttomia, mutta osa niistä on valtakunnallisia. Apua pelaaja voi saada soittamalla, netin kautta tai käymällä heidän toimistollaan Helsingissä.

Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia ja työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus kaikista käsitellyistä asioista.

Puhelinnumero arkisin kello 12–18: 0800 100 101

Pelirajat’on

Pelirajat’on tarjoaa ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen monipuolista vertaistukea. He tekevät yhteistyötä koulutettujen vapaaehtoisten vertaisohjaajien kanssa. Toiminta on osa Sosped-säätiön valtakunnallista toimintaa.

Pelaaja voi olla heihin yhteyksissä nettisivustolta löytyvän lomakkeen kautta. Kriisitilanteessa pelaaja voi soittaa valtakunnalliseen kriisipuhelimeen numeroon: 09 2525 0111.

Please turn your device for the best gameplay
Käyttämällä tätä sivua hyväksyt evästeiden käytön. Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujen toimintaa sekä ehostaaksemme käyttäjäkokemustasi. Lisätietoja evästekäytäntösivuillamme.